Privacy policy Bedrukken & Zo

Betreft :
www.Bedrukkenenenzo.nl

            Privacy policy

Wij bij Bedrukken en zo vinden het zeer belangrijk dat de door u , consument,  verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Bedrukken & Zo gebruikt,  en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Bedrukken & Zo geeft veel om privacy en vooral van u als consument. Wij verwerken daarom uitsluitend de  gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de door u verstekkende informatie aan ons. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website, www.bedrukkenenzo.nl  en de daarop ontsloten dienstverlening van Bedrukken & Zo . De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-01-2019, met het publiceren van een nieuwe privacy policy  vervalt de geldigheid van alle voorgaande privacy policy  .

Deze privacy policy  is van toepassing op de diensten van Bedrukken & Zo en zal niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere sites en of bronnen. Door gebruik te maken van onze website www.bedrukkenenzo.nl geeft u aan ons  privacy beleid te accepteren.

Bedrukken & Zo  respecteert de privacy van u als consument-bezoeker van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en met discretie zullen worden behandeld

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op  beveiligde servers van HGDD en eigen. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u een  e-mail – whats-app of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat deze  berichten zullen worden bewaard. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant en of nodig zullen zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld.

Wij van bedrukken en zo maken gebruik van hosting via HGDD.nl  HGDD gaat met respect en dicreie om met onze gegevens  en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van HGDD via hosting. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. HGDD heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek
PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Bedrukken & Zo
Hermelijnlaan 18
3903 CX Veenendaal

Telefoon: 06-
Email: [email protected]